نماي چراغ ها و فلاشر هاي اتومبيل -Ac- اشنيتزر- Acs7-E65-2005
رانندگي لوکس ، عالي و عملکرد ورزشي بالا از خواص BMW جديد سري 7 است. از جمله اصلاحات و تغييرات صورت گرفته در مدل مذکور ، اجرايي کردن برنامه هاي کاربردي از قبيل افزايش کارايي سيستم اگزوز ، اتاقک لوکس ورزشي داخل اتومبيل،چرخ ورينگ مسابقه اي از آلياز نوع دوم و چهارم و حصول اطمينان از بهبود خروجي جريان گاز در سيستم اگزوز است. و بالاخره در باب فضاي داخلي مدل مذکور نيز از چرخ فرمان ورزشي ، تجهيزات آلومينيومي، ( پدالها ، جاپايي، و...) بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName