نماي اتومبيل Ac- اشنيتزر-Gp3.10-مفهوم-2007
« لذت رانندگي » براي مدت حدود 20 سال از اهداف بزرگي بوده است که توسط شرکت آث اشنيتزر دنبال شده است و خوشبختانه در مدل GP3 ، شصت و يکمين مدل ارائه شده درنمايشگاه فرانکفورت هم اين هدف محقق شده است. درواقع مدل مذکور، عملکرد بالا، قدرت ، بهره وري، اقتصاد رابا هم جمع کرده و به منصه ظهور گذاشته است.وجود سيستم گاز مايع با مولد هاي بخار موازي 5 سيلندري، موتو ر مجهز به واحد کنترل Remapped،ايجاد قدرتي برابر با 252اسب بخار از ويژگيهاي منحصر به فرد مدل مذکورند.
نظرات کاربران
UserName