حفره عميق فاضل آب در گواتمالا
فرو رفتگي چاه فاضل آب در شهر گواتمالا حفره عميقي به عمق سي متر ايجاد کرد و سه نفر کشته شدند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
حفره

عميق

گواتمالا
تصاویر مرتبط