نماي سقف اتومبيل Ac - اشنيتزر- بي ام - z4- profie- lti,l-2007
بانگاهي گذرا به ريسک هاي صورت گرفته در جهان متوجه مي شويم که هميشه عده اي وجود دارند که سعي مي کنند تا ناشناخته ها را کشف کنند واز خطر کردن لذت مي برند، براي مثال اولين صعود به قله 8848 متري اورست، صعود به قطب،شيرجه رفتن در دره 11کيلومتري مارياناو.....؛ و اينک تحقق يکي ديگر از ريسک هاي جالب در عرصه اتومبيلBMW، تحت عنوانBMW Z4 Profile .ازجمله اصلاحات صورت گرفته در مدل مذکور ، اصلاح سيستم اگزوز است به گونه اي که به جاي شنيدن صداي تغيير دنده معمولي ، صداي نواختن آلت موسيقي به گوش ميرسد. به علاوه ترکيب رنگ سفيد و نارنجي بدنه با وجود حاشيه جلو با بال هاي فنجاني، درب هايي با منافذ آبششي مانند، صندلي هاي مسابقه اي و تجهيزات آلومينيومي داخل اتاقک ،چهره اي کاملا بديع از مدل فوق را به نمايش گذاشته است .
نظرات کاربران
UserName