نماي اتومبيل Ac- اشنيتزر-Acs3-ورزشي-بي ام و- M3-2007
مدل بي ام و، مدلي مناسب براي افرادي است که به دنبال لذت بردن از پيچ و تاب هاي اتومبيل در پيست هاي اتومبيل راني هستند.زيرا با اصلاحات صورت گرفته در پالايش پتانسيل شاسي، امکان تغيير دنده سريع در مدل مذکور فراهم آمده است.از ديگر اصلاحات صورت گرفته در مدل فوق ايجاد الحاقات جانبي حاشيه عقب است که به ويژه با رنگ سفيد ، هاله از قدو پويايي را از آن به نمايش مي گذارد.همچنين رينگ به کار رفته در مدل فوق از نوع شش ورزشي است که در جلو در سايز X J9.0 20" و X J 10.5 20" در عقب وجود دارد. و ارائه لوازم ارگونومي و جذاب از جمله کنترل گر هاي آلومينيومي ، دستگيرهدنده ، ترمز دستي ، پدال هاي آلومينيومي از امکانات و تجهيزات داخلي به کاررفته در فضاي داخلي دل مذکورند.
نظرات کاربران
UserName