پوستر حضرت رقيه عليها السلام
رقيه دختر امام حسين عليه السلام (رقية بنت الحسين) و مادرش مطابق بعضي از نقل‌ها ام اسحاق است. در مورد تاريخ تولد رقيه چيزي معلوم نيست. در چگونگي وفات او مشهورترين نقل اين است که سه يا چهار سال داشته و بعد از واقعه عاشورا سپاهيان عمر سعد تمام کساني را که زنده مانده بودند، اسير کردند. انان را به طرف شام بردند .اسرا را در خرابه قرار دادند وقتي رقيه از خواب بيدار شد و سراغ پدرش را مي ‏گرفت. گويا خواب پدرش را ديده بود. در اين حال يزيد، دستور داد سر حسين بن علي را به رقيه نشان بدهند. وقتي رقيه سر بريده پدرش را ديد، با فرياد و ناله خودش را روي سر بريده پدرش انداخت و همان جا، از دنيا رفت چنان چه در کتاب وقايع الشهور و الايامآمده‌است در روز ? صفر سال ?? هجري قمري اين اتفاق افتاده است.آرامگاه حضرت رقيه عليها السلام در سوريه نزديک به آرامگاه حضرت زينب کبري عليها اسلام است و امروزه پذيراي بسياري از شيعيان جهان است.
منبع تصوير: سايت شيعه پيکس
نظرات کاربران
UserName