محرّم ، ماه سوگواري
امام رضا عليه السّلام فرمود:
هرگاه ماه محرّم فرا مى رسيد، پدرم موسى بن جعفر(عليه السّلام ) ديگر خندان ديده نمى شد و غم و افسردگى بر او غلبه مى يافت تا آن كه ده روز از محرّم مى گذشت ، روز دهم محرّم كه مى شد، آن روز، روز مصيبت و اندوه و گريه پدرم بود. امالى صدوق ، ص 111
منبع تصوير: سايت شيعه والپيپر
نظرات کاربران
UserName