گونه جديدي از خرچنگ

گونه ي جديدي از خرچنگ ها که در استراليا ديده شده است. تفاوت فاحش اين نوع، چنگال هاي بلند و گاز انبري اين حيوان مي باشد. رنگ اين گونه بسيار درخشان و جذاب است.

نظرات کاربران
UserName