نماي سپر و صندوق عقب اتومبيل Ac-اشنيتزر- X5- Falcon-2008
« فالکن» « شاهين» ، هميشه جنگنده متولد مي شود. شاهين پرنده ايست که نماد قدرت و توانايي است .شاهين با داشتن سرعتي بيش از 200 کيلومتر در ساعت، سريعترين پرنده جهان است.اتومبيل آث اشنيتزر X5 فالکن نيز با گسترش بال هاي خود هاله اي با شکوه را به نمايش مي گذارد.وبه دليل سرعت بالايش به نام فالکن يا شاهين ملقب شده است ،؛ لذا تصويري از شاهين روي کاپوت آن توسط ميشل وياندنته ( از طراحان مدل مذکور) تعبيه شده است. وجود موتور ديزلي 3.0 ليتري، توانسته است قدرت آن رااز 210 کيلووات و 285اسب بخارو حداکثر گشتاور 580 نيوتن متر استاندارد تا 228 کيلووات و 310 اسب بخارو حداکثر گشتاور680 نيوتن متر افزايش دهد. همچنين در دکوراسيون داخلي از کيسه هاي هوايي 3پره ورزشي، پدال هاي آلومينيومي و ديگر عناصر دکوري از کربن و آلومينيوم بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName