نماي اتومبيل Ac- اشنيتزر - Acs1-Cabrio-2008
ساختار سقف مدل BMW جديد سري 1 Cabrio،به ظاهرسست، نرم وکلاسيک است. اما در زير پوسته نرم آن يک دستگاه سخت وجود دارد.مدل فوق در دونوع موتور ديزلي و بنزيني موجود است و قدرت موتور آن تا 320 کيلومتر در ساعت ارتقاء يافته است.از ديگر ويژگي هاي مدل مذکور ؛ کيسه هاي هوايي تصفيه شده ، چرخ و رينگ آلياژ نوع چهارم نقره اي رنگ ، قابل ذکرند.
نظرات کاربران
UserName