هري يکي از شخصيتهاي فيلم مرد عنکبوتي
هري در فيلم مرد عنکبوتي يکي از دوستان پيتر است که رغيب عشقي او در مورد مري جين است درعين حال هري فرزند " گون استيسي " است که او نيز طي اتفاقي در آزمايشگاه قدرت ماورايي پيدا مي کند در پايان قسمت اول گون در طي جنگ با مرد عنکبوتي توسط يکي از اختراعات خودش کشته مي شود در قسمت سوم هري که فکر مي کند که مرد عنکبوتي پدر او را کشته در تلاش است که از مرد عنکبوتي انتقام بگيرد
نظرات کاربران
UserName