ارم فيلم مرد عنکبوتي 3
مرد عنکبوتي3 ، سومين قسمت از سري فيلم هاي مرد عنکبوتي ، محصول سال 2007 آمريکا به کارگرداني سام ريمي است. اولين قسمت مرد عنکبوتي در سال 2002 به روي پرده ها رفت و با عرضه ي سوپر قهرماني « مردمي تر» توانست دل مخاطبان را به دست آورد و توجه آن ها را به خود جلب کند و به در پي آن قسمت دوم نيز به دوستداران عرضه شد. خالقان اصلي مرد عنکبوتي ، استن لي و استيو ديکو ، همانند بسياري از سوپر قهرمان هاي ديگر ، براي اولين بار مردم را به واسطه ي تصاوير کميک با مرد عنکبوتي آشنا کردند ، تا به امروز که تمام مخاطبان بر روي پرده سينما به تماشاي آن مينشينند و در گروي توجه آن هاست که spider man تبديل به يکي از موفق ترين و پرفروش ترين بلاک باستر هاي سال هاي اخير شده است. spider man3 شخصيت ها و عوامل سازنده ي دو قسمت نخست خود را حفظ کرده تا بار ديگر به جنگ بدمن هاي «ضد پارکري» بروند.
نظرات کاربران
UserName