تصاويري زيبا و ديدني از کشور قبرس
جمهوري قبرس کشوري است جزيره‌اي است در شرق درياي مديترانه. پايتخت آن نيکوزيا است. اين کشور به دو قسمت ترک‌نشين و يوناني‌نشين تقسيم مي‌شود که در آن هردو زبان رسمي هستند. يونانيها ارتودوکس و ترکها مسلمان هستند.
نظرات کاربران
UserName