جت من، ماجراجوي سوئيسي
يوس روسي خلبان و ماجراجوي سوئيسي اولين انسان است که به وسيله کوله پشتي جت به پرواز درآمده است. کوله پشتي جت نوعي پرنده است که به کمک موتور جتي که از فشار گاز استفاده مي کند و دو بال مکانيکي قابليت پرواز در آسمان را فراهم مي کند.
نظرات کاربران
UserName