آرم دزدان دريايي و پوستر فيلم دزدان دريايي کارائيب 3 پايان جهان
خلاصه فيلم فيلم دزدان دريايي کارائيب 3 :در سالهاي تاريک حکومت کاتلر بکت و اعدام دزدان دريايي،دزدان دريايي دور هم جمع مي‌شوند تا راه چاره‌اي پيدا کنند.اليزابت سوآن،ويليام ترنرو کاپيتان هکتور باربوسا داوطلب نجات جک اسپارو هستند. تا جلوي دشمنانشان را بگيرند.آن‌ها موفق ميشوند و جک و مرواريد سياه را نجات ميدهند.در اين جا مجمعي به نام مجمع برادران وارد داستان مي‌شوندکه باعث ميشود دزدان دريايي کارائيب در برابرکمپاني هند شرقي شانسي براي پيروزي داشته باشند. اعضاي مهم مجمع کاپيتان اسپارو - کاپيتان باربوسا - کاپيتان سئو فانگ (که بعد از مرگ سئوفانگ اليزابت جانشين او شد) و دزدان کشورهاي ديگر هستند. از طرف ديگر ديوي جونز که با لرد بکت همدست شده‌است، قدرت بزرگي بدست آورده‌است.با اين حال در جنگ آخر بدست ويل ترنر کشته ميشود. (قاتل اصلي جونز جک اسپاروست)در پايان ويل طبق قرارداد کشتي ديوي جونز، ناخدا ميشود، اليزابت سوآن به خشکي بر ميگردد، کاپيتان باربوسا دوباره مرواريد سياه را ميدزدد و جک بارديگر با يک قايق بادباني آواره درياها ميشود.
نظرات کاربران
UserName