کليساي دوئومو - ميلان ايتاليا
دوئومو ميلان (به ايتاليايي: Duomo di Milano) نام کليساي جامع شهر ميلان واقع در ميدان دلدوئومواست.اين کليسا که ساخت آن پنج سده به درازا کشيد، هم‌اکنون چهارمين کليساي بزرگ دنياست.در جاي کنوني کليسا، قصري بزرگ از زمان امپراتوري روم قرار داشت که پس از يک آتش‌سوزي در سال ??? خورشيدي (برابر ????) ميلادي بي‌کاربرد ماند تا اينکه ساخت کليسا در سال ??? خ (برابر ???? م) آغاز شد.ساخت اين کليسا در ?? آبان ??? خ (برابر ?? مي ???? م) به دستور ناپلئون بوناپارت پايان يافت و وي در آتجا بعنوان پادشاه ايتاليا تاجگذاري کرد. ازين‌رو تنديس بزرگي از ناپلئون در روبروي اين کليسا در ميدان ساخته شده است.درازاي بنا ??? متر، پهنا ?? متر، بلنداي دروني ?? (سوم در جهان)و بيروني ?/?? متر و بلندترين تقطه آن تنديسي نمادين از مريم به نام مدونينا و بلنداي ?/??? متر است. ساختمانش از آجر و نماي آن از مرمر است.نماي جلوي اين کليسا بين سال‌هاي ???? تا ???? بازسازي شد و هم‌اکنون ديگر بخش‌هاي نماي آن در حال بازسازي است. بازديد اين کليسا همه‌روزه رايگان است و براي رفتن به بام آن در سال ???? مي‌بايستي هزينه ? يورو پرداخته شود.
نظرات کاربران
UserName