نماي داخلي سالن اصلي کليساي سانتا کروچه در فلورانس ايتاليا
کليساي سانتا کروچه (به ايتاليايي : کليساي سانتا دي Croce) به معني کليساي صليب مقدس ، يکي از ساختمانهاي ديدني شهر فلورانس ايتاليا است. وجود آ ثار هنري متعدد و مجسمه هاي زيبا و همچنين آرامگاهها ، اين کليسا را به يکي از کليسا هاي مهم و ديدني ايتاليا تبديل کرده است . در اين کليسا آرامگاه بزرگاني چون ميکل آنژ ، گاليله ، ماکياولي ، فوسکولو ، جنتيله ، جاکينو روسيني و گوليلمو مارکوني وجود دارد. اين کليسا وابسته به دسته راهبان فرقه فرانسيس مقدس مي باشد. ساخت کليسا فعلي ، به جاي ساختمان قديمي در سال 1294 آغاز شد برج کليسا درسال 1842 ساخته شده است ، جايگزين برج قبلي که توسط توسط رعد و برق آسيب ديده بود سالن کليسا 115 متر طول دارد که دو راهروي کناري اين سالن با ستون هاي هشت ضلعي از آن جدا شده است
نظرات کاربران
UserName