ميدان ميدان سن مارکو
ونيز" بصورت جزيره‌هاي کوچکي است و خشکي‌ها به وسيله کانال‌ها از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسيله قايق صورت مي‌گيرد.اصولا در" ونيز" چيزي به نام ماشين وجود ندارد (تنها شهر بدون ماشين دنيا!) در"ونيز" تنها يک خيابان طويل وجود دارد که با سنگفرش و پل هاي متعدد آن را به محلي براي رفت و آمد به صورت پياده آماده کرده اند باقي همه آب است اين خيابان به ميدان بزرگي مي رسد که نام آن ميدان سن مارکو است ميداني بسيار بزرگ و عجيب از لحاظ معماري که واقها انسان را متعجب مي کند. هزاران کبوتر در ميدان سن مارکو روي زمين نشسته اند و فقط کافي است از دکه کوچک کنار ميدان يک مشت دانه بخري و روي زمين بپاشي... آنوقت است که صدها کبوتر به سمتت هجوم مي آورند و از سر و کولت بالا مي روند! ميدان سن مارکو محل دفن مارکوپولو است در کنار ميدان زيباي سن مارکو، کاخ بزرگي است که در قديم کاخ رياست جمهوري ونيز بوده است، چيزي حدود ??? سال پيش .
نظرات کاربران
UserName