سواحل زيباي جزيره کاپري - ايتاليا
جزيره کاپري در جنوب ايتاليا در ورودي خليج ناپل و نزديک شهر ناپل واقع شده است.اين جزيره داراي شش کيلومتر طول و حداکثر دو ونيم کيلومتر عرض است. ارتفاع صخره‌هاي آهکي آن به 275 متر مي‌رسد و مرتفع ترين نقطه جزيره از سطح دريا 586 متر است. شهر کاپري با ارتفاع 136 متر مقر اسقف است ، که رفت و آمد به اين شهر توسط قايق يا کشتي هاي بخار از شهر ناپل انجام مي‌گيرد. 784 پله از شهر تا آناکاپري (Anacapri) در دل صخره‌ها کنده شده است.در غرب شهر غار آبي (Grotta Azzurra) واقع شده که غار بزرگي است که ورودي آن از دريا بيش از يک متر ارتفاع ندارد ، اما داخل آن بسيار باشکوه است. تنها هنگام آرام بودن دريا ورود به اين غار با قايقهاي کوچک عملي است. اين غار بيضي شکل ارتفاعي معادل 12 متر دارد. طول آن 50 متر و بزرگ‌ترين عرض آن نيز 30 متر است. عمق آب در داخل غار 15 متر مي‌باشد.طبق آمار سال 1990 در اين جزيره 10 کيلومتر مربعي 7400 نفر ساکن هستند.تاريخ و امپراتوري رم است، از جمله خرابه‌هاي ?? ويلاي ساخته شده توسط امپراتور تيبريوس که ده سال در کاپري حکومت کرده بود.با اينکه چشمه و رودخانه‌اي در کاپري وجود ندارد اما بارندگي زياد باعث حاصلخيزي آن شده است و آن به مرکز توليد روغن زيتون، شراب و ميوه تبديل کرده است.
نظرات کاربران
UserName