پانورما از نماي داخلي کولوسئوم(Colosseum) در رم ايتاليا
کولوسئوم(Colosseum) در رم ايتاليا معروفترين آمفي تئاتر دايره وار(بيضي) عظيم تاريخي که تعداد رديف‌هاي صندلي آن به تعداد پنجاه هزار وداراي ?? در ورودي است. واژه کلوسئوم به معني «جايگاه بزرگ» نام ديگر آن آمفي تئاتر فلاويوسي(amphitheaterum flaviusi) است. ساخت کولوسئوم توسط Vespasian (وسپاسين)امپراطور سالهاي ?? تا ?? روم پايه گذاري شد، پس از آن پسرش Titus (تيتوس)در سال ?? بعد از ميلاد آنرا بنا کرد، که نهايتا توسط Domitian (دومتين)برادر Titus به پايان رسيد. کولوسئوم به عنوان اولين آمفي تئاتر دائمي و ماندگار ساخته شده در روم، در زمين‌هاي باتلاقي ما بين تپه‌هاي Esquiline(اسکوئيلين) و Caelian(کائلين) واقع شده بود. در اين مجموعه امپراطور روم شاهد فجيع ترين جنايات به شکل کشتار بردگان و مسيحيان بوده‌است نبردهاي خونين بر سر مرگ و زندگي گلادياتورها يکي از سرگرمي‌هاي روزانه امپراطوران و اشرافيان روم بوده‌است قدمت تاريخي و شکوه و جلال اين عمارت از يک سو و کارآمدي آن براي اجراي نمايش و امکان کنترل جمعيت، از سوي ديگر، باعث شد اين سالن يکي از بزرگترين بناهاي معماري روم باستان به شمار مي‌رفت. پلان اين مجم
نظرات کاربران
UserName