پانورماي خليج ناپل در ايتاليا
ناپل (به ايتاليايي: Napoli) شهري است در ايتاليا. شهر ناپل مرکز ناحيه کامپانيا و استان ناپل است.نيپوليس به معناي شهر جديد در زبان يوناني، نام باستاني شهر ناپل امروز بوده‌است که در زبان ايتاليايي ناپولي (Napoli) خوانده مي‌شود. اين شهر در جنوب ايتاليا در ناحيه کامپانيا واقع شده و يکي از بنادر مهم ايتاليا است.ناپل بر سراشيب کوهپايه‌هاي رشته کوهي ساخته شده‌است که خليج ناپل را در دهانه درياي مديترانه، محصور کرده‌است. آتشفشان وزو (Vesuvius) از شهر قابل مشاهده‌است، وزو همان آتشفشاني است که شهر پمپي (Pompeii) را در سال ?? ميلادي زير گدازه‌ها مدفون کرد.ناپولي يا همان ناپل زماني پايتخت ايتاليا بود و تا سال ???? دومين شهر بزرگ ايتاليا محسوب مي‌شد.
نظرات کاربران
UserName