قلعه زيباي دل اوو
برج کج پيزا هفت ناقوس دارد که آنها را به علت خطر ريزش برج به صدا در نمي آوردند اندازه و وزنهاي اين ناقوس هاي متقاوت است از 300 کيلو گرم (کوچکترن ناقوس ) تا 3620کيلوگرم هستند برج پيزا واقع شده در شهر پيزا در ايتاليا، با وجودي که تنها برج کج جهان نيست، ولي مشهورترين آن در کل جهان مي‌باشد.ارتفاع اين برج 85 متر و 14500 تن وزن دارد آغاز ساخت اين برج در دوره رنسانس در ? آگوست ???? بوده و در سال 1350، يعني پس از 176 سال ، ساختمان برج به پايان رسيد.معماري به نام پيزانو ساختمان آخرين بالکن را به پايان رساند و ناقوس‌هاي برج را در نزديک مرکز ثقل نصب کرد.از آن زمان تا کنون و در مدت 7.5 قرن مدام به انحراف اين برج افزوده شده و در حال حاضر 445 سانتيمتر از خط اصلي خود انحراف پيدا کرده است.در آن ??? پله نصب شده است و ضخامت پي‌هاي برج در حدود ? متر است که روي ماسه، کار گذاشته شده‌اند. عده‌اي معتقد هستند همين امر سبب کج شدن برج شده است. کارشناسان مي‌گويند علت اصلي انحراف برج مربوط به خاک زيربناي آن است که داراي ساختمان اسفنجي مي‌باشد. اين منطقه از شن و خاک و رس آبرفتي حاوي 60 درصد آب تشکيل شده و در حقيق
نظرات کاربران
UserName