کوه‌هاي معلق پندورا در فيلم آواتار
طبيعت جزيره پندورا بسيار زيبا و درعين حال عجيب و غريب است يکي از مناطق زيباي آن ، کوه‌هاي معلق پندورا مي باشد اين کوها در اثر ميدان‌هاي پادگرانشي «آن‌آبتينيوم» در آسمان‌ها معلق هستند.انچه که باعث شده است انسانها به طرف اين سياره کشيده شوند وجود يک عنصر طبيعي بسيار قيمتي به نام آن‌آبتينيوم ( به معني عنصر ناياب) است . اين کاني مرموز داراي خواص عجيبي است به گونه اي که باعث اختلال در ميدان هاي مغناطيسي مي شود. صحنه هاي کو ههاي معلق در فضاي سياره پاندورا که در واقع به واسطه وجود همين کاني مروز است حاکي از اهميت خارق العاده ان دارد که انسانها به دنبال دستيابي به ان هستند.
نظرات کاربران
UserName