نبرد موجودات سياره با انسانها جهت محافظت از سرزمين شان درفيلم آواتار
جريان فيلم آواتار در سياره پندورا اتفاق مي افتد اين سياره داراي سيستم حيات وحش نامتعارفي است، بطوريکه سياره و تمام موجوداتش داراي يک شبکه عصبي مشترک بوده و با هم در ارتباطند (که يادآور مفهوم گايا در اسطوره‌شناسي و جنبش‌هاي محيط زيستي است). پندورا حيوانات وحشي خاص خود را دارد در پايان فيلم علاوه بر ناويها که در واقع انسانهاي پندورا را تشکيل مي دهند تمامي حيوانات نيز در کنار ناويها به جنگ انسانهاي متجاور مي آيند اين نمايان گر همبستگي موجودات پندورا را در حفاظت از وطنشان ميرساند.
نظرات کاربران
UserName