صحنه نبرد حيوانات عجيب و غريب سياره پندورا با رباتهاي انسانها در فيلم آواتار
جريان فيلم آواتار در سياره پندورا اتفاق مي افتد اين سياره داراي سيستم حيات وحش نامتعارفيست، بطوريکه سياره و تمام موجوداتش داراي يک شبکه عصبي مشترک بوده و با هم در ارتباطند (که يادآور مفهوم گايا در اسطوره‌شناسي و جنبش‌هاي محيط زيستي است). پندورا حيوانات وحشي خاص خود را دارد که در جريان فيلم جيک با يکي از آنها که بسيار عظيم الجثه است و شبيه حيوانات گوشت خوار همچون پلنگ است ولي باظاهري بسيار وحشتناک تر درگير مي شود و جان سالم به در مي برد در پايان فيلم علاوه بر ناويها که در واقع انسانهاي پندورا را تشکيل مي دهند تمامي حيوانات نيز در کنار ناويها به جنگ انسانهاي متجاور مي آيند از جمله همين حيوانات وحشي و درنده و حتي با اينکه بسيار وحشي هستند به ناوي هاي اجازه مي دهند که سواري آنها شوند و اين نمايان گر همبستگي موجودات پندورا را در حفاظت از وطنشان مي باشد .
نظرات کاربران
UserName