تصوير سوتايي يکي از جنگجويان ناوي
سوتايي" يکي از جنگجويان قدرتمند ناوي است که در جريان فيلم رغيب عشقي جيک در مورد نيتيري است و در ابتدا نمي تواند جيک را تحمل کند و با او مخالف است اما در اواخر فيلم وقتي مي بيند که جيک واقعا قصد کمک به ناويها را دارد کدورت قبلي خود را کنار کذاشته با جيک دوست مي شود
نظرات کاربران
UserName