تصوير رويارويي يک ناوي با رباط متجاوز
درفيلم آواتار شخصيت اصلي فيلم يعني جيک، طبق ماموريتش سعي در رخنه کردن در بوميان(با بدن ناويايي) و کشف رموز و اطلاعات سري آناندارد. اما تدريجا طي ماجراهايي با «نيتيري» شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي‌ها ت پيوند عاطفي برقرار مي‌کند و رفته‌رفته پي به عمق زبياي فرهنگ بوميان برده، و سعي مي‌کند به آنها کمک کند، تا جايي که مجبور است سرانجام در برابر نسل انسان‌هاي غاصب، يعني نوع خودش، قرار گيرد
نظرات کاربران
UserName