تصوير زيبا از سوار شدن نيتيري بر يک حيوان وحشي در فيلم آواتار
نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتاراست که (با صداي زويي سالدانا)، شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي هاست نيتيري با اينکه زن است، جنگجوي قابلي نيز مي باشد در اواخر فيلم همه حيوانات سياره به جنگ با انسانها مي آيند حتي يکي از حيوانات بسيار وحشي که شباهت به پلنگ دارد به نيتيري اجازه مي دهد که سوارش شود و سرانجام هم در نبرد با افسر سنگ دل آمريکايي کشته مي شود
نظرات کاربران
UserName