نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتار
نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتاراست که نيتيري" (با صداي زويي سالدانا)، شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي هاست نيتيري با اينکه زن است، جنگجوي قابلي نيز مي باشد و همچنين مي تواند به زبان انگليسي صحبت کند ، او در اولين برخورد با جيک قصد کشتن او را دارد ولي با آمدن نشانه (دانه هاي گياه مقدس)از اين کار منصرف مي شود و طي اتفاقاتي با جيک (بازيگر نقش اصلي که انسان است ) ارتباط عاطفي برقرار مي کند و در پابان فيلم با تبديل شدن جيک به يک ناوي( طي يک مراسم روحاني خاص)به هم مي رسند.
نظرات کاربران
UserName