نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتار
نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتاراست که نيتيري" (با صداي زويي سالدانا)، شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي هاست که در جريان فيلم طي اتفاقاتي با جيک (بازيگر نقش اصلي که انسان است ) ارتباط عاطفي برقرار مي کند و در پابان فيلم با تبديل شدن جيک به يک ناوي( طي يک مراسم روحاني خاص)به هم مي رسند. ناوي يک قبيله نيمه وحشي است که در سياره پندورا زندگي مي کنند ناوي ها ظاهري شبيه به انسان دارند البته با قدي حدود 2و نيم متر ، آبي رنگ هستند و دم هم دارند ناوي‌ها داراي سطح بسيار پايين‌تري از پيشرفت فني در مقايسه با انسان‌ها هستند و نيمه وحشي و بدوي به نظر مي‌آيند، اما داراي فرهنگي بسيار غني و کل‌نگر هستند که آنها را با مکان زندگي‌شان در حال تعادل قرار مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName