جيک سالي نقش اول فيلم آواتار در بدن ناوي مصنوعي اش
جيک سالي(سام ورتينگتن) بازيگر نقش اصلي فيلم, يک سرباز معلول جنگي برروي ويلچر است که هنگام خدمت در ارتش امريکا ار ناحيه دوپا به طور کامل فلج شده است. او ماموريت دارد در ميان ساکنان پاندورا(ناوي ها) نفوذ کند. به همين جهت گروهي از دانشمندان در ازمايشگاه بدن هاي ناوي مصنوعي خلق مي کنند . اين پروژه در مجموع اواتار نام دارد. موجودات خلق شده در ازمايشگاه با خوداگاهي انساني که در واقع در حکم راننده و خلبانان هستند و در درون اين ناوي هاي مصنوعي تزريق مي شوند حرکت و عمل مي کنند. ناوي ها مصنوعي ماموريت دارند تا در ميان ناوي هاي بومي نفوذ کرده و با ارسال اطلاعات به مرکز فرماندهي موجبات شناخت بيشتر انسان هاي زميني از ناوي ها و پاندورا را فراهم سازند. همان چيزي که در دوران مردم شناسي استعماري, استعمارگران بااستخدام و فرستادن مردم شناسان به ميان قبايل بومي براي شناسايي فرهنگ و اداب و رسوم انها انجام مي دادند. جيک سولي يکي از افرادي است که براي اين ماموريت انتخاب مي شود .او طبق ماموريتش سعي در رخنه کردن در بوميان و کشف رموز و اطلاعات سري آنان را دارد. در ابتدا, ماموريت او با کمک به يک مذاکره براي سک
نظرات کاربران
UserName