نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتار
نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتاراست که شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي هاست، او در اولين برخورد با جيک (بازيگر نقش اصلي که انسان است ) قصد کشتن او را دارد ولي با آمدن نشانه (گل گياه )از اين کار منصرف مي شود و وقتي حيوانات وحشي به جيک حمله مي کنند جان او را نجات مي دهد بعد او را نزد قبيله خود مي برد و بعد از بحث جدل اعضاي قبيله بالاخره قرار مي شود که جيک نزد آنها بماند و آداب و رسوم ناوياي ها را فرا بگيرد نيتيري به عنوان مسوول آموزش تعيين مي شود و به مرور او با جيک ارتباط عاطفي برقرار مي کند و در پابان فيلم با تبديل شدن جيک به يک ناوي( طي يک مراسم روحاني خاص)به هم مي رسند.
نظرات کاربران
UserName