نيتيري شخصيت اول زن فيلم آواتار
نيتيري شاهزاده و دختر بزرگ قبيله? ناوي هاست او در جريان فيلم دو بار جان جيک را نجات مي دهد يک بار در اوايل فيلم جيک را از دست حيوانات وحشي که به او حمله کرده اند نجات مي دهد و بار دوم در اخر فيلم نيتيري با کشتن فرمانده نظامي انسانها که قصد کشتن جيک را داشت و پيدا کردن بدن واقعي جيک و قرار دادن ماسک هوا بر صورت جيک جان او را نجات مي دهد .
نظرات کاربران
UserName