صحنه هايي از نبرد هلکوپترهاي پيشرفته انسانها با موجودات سياره پندورا در فيلم آواتار
فيلمنامه کامرون به روشني رشد سريع تکنولوژي انساني را به باد انتفاد مي گيرد جايي که دانش و ماشين الات بشري خشونت و تخريبي بي عاطفه را دنبال مي کنند. کاربرد انها تنها در نابود کردن بهشت طبيعي و دست نخورده پاندورا خلاصه مي شود در فيلم آواتار انسانها بسيار پيشرفته هستند و از رباطها و ماشينهاي مختلف و همچنين ادوات و هليکوپترهاي نظامي پيشرفته اي براي جنگ با ساکنان اصلي پندورا يعني ناويها استفاده مي کنند انسانها در پندورا به دنبال يک عنصر طبيعي بسيار قيمتي به نام آن‌آبتينيوم( به معني عنصر ناياب)هستند و جهت بدست آوردن آن حتي حاضرند به قتل عام نايها دست بزنند در پايان فيلم تمامي موجودات اين سياره از ناويها گرفته تا حيوانات و حشي و اژدهاهاي پرنده همه به جنگ انسانها مي آيند تا از سرزمينشان دفاع کنند
نظرات کاربران
UserName