هلکوپتر هاي پيشرفته انسانها در فيلم آواتار
در فيلم آواتار انسانها بسيار پيشرفته هستند و از رباطها و ماشينهاي مختلف و همچنين ادوات و هليکوپترهاي نظامي پيشرفته اي براي جنگ با ساکنان اصلي پندورا يعني ناويها استفاده مي کنند انسانها در پندورا به دنبال يک عنصر طبيعي بسيار قيمتي به نام آن‌آبتينيوم( به معني عنصر ناياب)هستند و جهت بدست آوردن آن حتي حاضرند به قتل عام نايها دست بزنند در پايان فيلم تمامي موجودات اين سياره از ناويها گرفته تا حيوانات و حشي و اژدهاهاي پرنده همه به جنگ انسانها مي آيند تا از سرزمينشان دفاع کنند
نظرات کاربران
UserName