صحنه نبرد اژدها هاي پرنده با هلکوپتر پيشرفته انسانها در فيلم آواتار
در فيلم آواتار انسانها بسيار پيشرفته هستند و از رباطها و ماشينهاي مختلف و همچنين ادوات و هليکوپترهاي نظامي پيشرفته اي براي جنگ با ساکنان اصلي پندورا يعني ناويها استفاده مي کنند انسانها در پندورا به دنبال يک عنصر طبيعي بسيار قيمتي به نام آن‌آبتينيوم ( به معني عنصر ناياب)هستند و جهت بدست آوردن آن حتي حاضرند به قتل عام نايها دست بزنند در پايان فيلم تمامي موجودات اين سياره از ناويها گرفته تا حيوانات و حشي و اژدهاهاي پرنده همه به جنگ انسانها مي آيند تا از سرزمينشان دفاع کنند
نظرات کاربران
UserName