نماي اتومبيل پژو 308 RC- Z- Concept-2009
با اصلاحات صورت گرفته در طراحي و ساختار اتومبيل پژو 308 RC Z Concept ، بهبود عملکرد، بهينه سازي مصرف سوخت و کاهش انتشار گاز CO2 در محيط زيست نتيجه بخش بوده است .
نظرات کاربران
UserName