نماي اتومبيل مرسدس بنز کلاس E-Cabriolet-2031
جذابيت وهيجان آميز بودن از ويژگي هاي آخرين مدل موفق کلاس E ( اتومبيل مرسدس بنز Cabriolet) خطوط اتومبيل هاي مرسدس بنزاست که در تاريخ 11 ژانويه 2011 در معرض ديد عموم قرار گرفت .
نظرات کاربران
UserName