نماي اتومبيل مرسدس بنز CL 63- AMG-2025
عملکرد بالا، طراحي شيک و چشم گير، مصرف سوخت پايين و سازگاري با محيط زيست، از ويژگي هاي مدل جديد ( اتومبيل مرسدس بنز CL 63 AMG ) مرسدس بنز CL 63 هستند .
نظرات کاربران
UserName