نماي سپر و جلوبندي اتومبيل لامبورگيني Reventon-2010
در حال حاضر تنها 20 نوع از اتومبيل لامبورگيني Reventon توليد شده و قيمت تمام شده هر يک از آنان در حدود 1 ميليون يورو مي باشد .
نظرات کاربران
UserName