نماي اتومبيل ABT-VW- Touran-2003
بلافاصله پس از معرفي مدل موفق ABT VW Touran، شرکت فولکس واگن در اوج بازارتوليد کننده اتومبيل درآلمان تا سال 2003 جاي گرفت . برنامه آيروديناميکي شامل سيخ شبکه اي جلو، لبه دستگاه منحرف کننده هواي جلو و بال نوري عقب از ويژگي هاي مدل مذکورند.
نظرات کاربران
UserName