نماي اگزوزها و صندوق عقب اتومبيل-ABT- VW- ورزشي- ون- T5-2003
صداخفه کن مجهز به 4 لوله فولاد ضد زنگ، چرخ هاي مجهز به SP1 يک تکه و مزين به آرم ABT ، اصلاح پنجره مشبک و لبه دستگاه منحرف کننده هوا درجلو از اصلاحات صورت گرفته دراتومبيل ون ورزشي T5 است .
نظرات کاربران
UserName