نماي اتومبيل-ABT- VW- ورزشي- ون- T5-2003
اتومبيل ون ورزشيT4 در گذشته يک فروش موفق در محدوده توليدات فولکس واگن داشته است واکنون جانشين آن تحت عنوان ون ورزشي T5 هم به همان اندازه مفيد و پرفروش است . در واقع شرکت با توليد اين مدل در بالاترين سطح عملکرد ورزشي، قدرت و ديناميک قرارگرفته و يکبار ديگر همه کاره بودن خود را اثبات کرده و بر موقعيت خود به عنوان شرکت پيشرو در تنظيم و توليد اتومبيل از گروه فولکس واگن تاکيد مي ورزد .
نظرات کاربران
UserName