نماي اتومبيل ABT- VW- جديد -Beetle- درشکه-2003
به ندرت هيچ وسيله نقليه ديگري مانند اتومبيل ABT VW جديد (درشکه ) چنين خاطرات مهيج و قدرتمندي را در ذهن تداعي مي کند و به ندرت با چنين محبوبيت و استقبالي از سوي طرفدارانش مواجه مي شود . به لطف تغييرات واصلاحات صورت گرفته در مدل مذکورازجمله ؛ تعبيه ميل لنگ سفارشي ABT، پيستون هاي ويژه، اصلاح سر سيلندر، تعبيه صدا خفه کن مياني ، بهينه سازي مجاري هاي هوايي و همچنين تغييردر مديريت الکترونيکي موتور؛ قدرت موتور از 110کيلووات/150اسب بخار به 142کيلووات/ 1193اسب بخار ارتقاء يافته است .
نظرات کاربران
UserName