نماي اتومبيل ABT- Skoda- fabia-2002
اتومبيل ABT Skoda Fabia براي اولين باردرنمايشگاه بين المللي اتومبيل درلايپزيک در آوريل 2002 به نمايش گذاشته شد .
نظرات کاربران
UserName