نماي اتومبيل ABT- صندلي-لئون-2002
دراتومبيل ABT Seat (لئون) از تجهيزات آلومينيومي از جمله ( پدال ها، دستگيره اهرم تعويض دنده) و همچنين اتصالات چرمي متنوعي در فضاي داخلي استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName