نماي اتومبيل ABT- صندلي-لئون-2002
جوان، پويا وجديد صفاتي هستند که در توصيف اتومبيل ABT Seat (لئون) به کار مي روند . با بهينه سازي سيستم مديريت موتوردر مدل فوق، قدرت موتور از حد استاندارد 132 کيلو وات/ 180 اسب بخار به 191 کيلووات / 220 اسب بخار ارتقاء يافته است .
نظرات کاربران
UserName