نماي سيستم موتور وداخل کاپوت اتومبيل ABT- صندلي-لئون-2002
با بهينه سازي سيستم مديريت موتوردراتومبيل ABT Seat (لئون)، قدرت موتور از حد استاندارد 132 کيلو وات/ 180 اسب بخار به 191 کيلووات / 220 اسب بخار ارتقاء يافته است .
نظرات کاربران
UserName