نماي رينگ و تاير اتومبيل ABT- صندلي-لئون-2002
در اتومبيل ABT Seat (لئون) از چرخ هايي با سايز Z5 8X 18 inch استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName