نماي سپر وجلوبندي اتومبيل ABT- صندلي-لئون-2002
وجود کيت و لنت ترمز(از جنس فولاد بافته شده) در سيستم ترمز و دستگاه هاي منحرف کننده هوا در جلوي اتومبيل ABT Seat (لئون) از جمله تجهيزات به کار در آن هستند .
نظرات کاربران
UserName